Výsledky vyhľadávania

 1. Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR / zost. Ľubomír Šooš ; rec. Dušan Šebo, Juraj Ladomerský, Vladimír Hlavňa
  Šooš, Ľubomír, ; 020070 (zost.) Šebo, Dušan (rec.) Ladomerský, Juraj (rec.) Hlavňa, Vladimír (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2020 . - 285 strán
  ISBN 978-80-227-5039-4
  odpady waste
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF4100
  kniha

  kniha

 2. The use of recycled materials based on cement and polymer composites with respect to their physical parameters
  Ledererová Miriam ; 010260 
  RECYCLING 2019 - Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin : . S. 83-87
  odpady plastové odpady objemová hmotnosť tepelná vodivosť waste plastic waste bulk density thermal conductivity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Potenciál na zlepšenie predchádzania vzniku odpadu a odpadového hospodárstva / aut. Vojtech Ferencz, Miroslav Rusko
  Ferencz Vojtech  Rusko Miroslav ; 065200
  METES 2019 : . S. 132-141
  environment výroba odpady riadenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Kunststoff-Abfälle wie Körnung in hellem Beton
  Ledererová Miriam ; 010260 
  RECYCLING 2018 : . S. 119-124
  odpady plastový odpad recyklácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Odstraňovanie chlórovaných zlúčenín pri pyrolýze odpadných plastov / aut. Elena Hájeková, Klaudia Andrejkovicsová, András Peller, Boris Jambor
  Hájeková Elena ; 048130  Andrejkovicsová Klaudia ; 040000 Peller András ; 048130 Jambor Boris ; 048130
  5. mezinárodní chemicko-technologická konference - ICCT : . USB kľúč, [1] s.
  odpady recyklácia pyrolýza
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Environmentálne manažérstvo v stavebníctve : v súlade s požiadavkami platnej legislatívy [elektronický zdroj]
  Szalayová Sylvia ; 010270  (rec.) Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Palušová Darina
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - CD-ROM, 74 s.
  ISBN 978-80-263-1115-7
  environmental management stavebníctvo odpady recyklácia
  monografia
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Reducing production costs and CO2 emissions in the production brick
  Šveda Mikuláš ; 010260  Janík Branislav Štefunková Zuzana ; 010260
  RECYCLING 2016 : . S. 86-91
  tehla emisie CO2 odpady
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vikoristania charčovych vidchodiv dľa oderžania biogazu v negazifikovanych seliščach / aut. Igor Bodík, Michail Zacharčenko, Andrei Rižikov, Oleg Šved, L Melnik
  Bodík Igor ; C6290  Zacharčenko Michail Rižikov Andrei Šved Oleg Melnik L.
  Naukovij visnik budivnictva . Vol. 81, iss. 3 (2015), s. 143-145
  bioplyn odpady energia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Pyrolýza odpadových plastov zo starých vozidiel / aut. Elena Hájeková, Boris Jambor, Tomáš Ondrovič, Marcela Hadvinová, Roman Fekete
  Hájeková Elena ; 048170  Jambor Boris ; 048170 Ondrovič Tomáš ; 048170 Hadvinová Marcela ; 048170 Fekete Roman ; 020180
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . Roč. 2015, č. 2 (2015), on-line, s. 64-69
  odpady recyklácia pyrolýza
  http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2015.pdf#page=11
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Porovnanie termického rozkladu polymérov bez a v prítomnosti rovnovážneho FCC katalyzátora / aut. Boris Jambor, Elena Hájeková, Tomáš Ondrovič, Pavol Hudec
  Jambor Boris ; 048170  Hájeková Elena ; 048170 Ondrovič Tomáš ; 048170 Hudec Pavol ; 048170
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku, 6. odborný seminár, Bratislava, 23.6.2015 : . CD-ROM, s. 87-96
  odpady recyklácia pyrolýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok