Výsledky vyhľadávania

 1. Úvod do prevencie závažných priemyselných havárií
  Tureková Ivana ; M5000  Kuracina Richard ; M5000
  1. vyd
  Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2009 . - 76 s
  ISBN 978-80-89422-01-2
  havárie priemyselné
  skriptá
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4100
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie havarijného stavu nebezpečných látok na pracovisku ČOV Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. = Modelling accident state of dangerous substances in the workplace sewage tank in Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. : Diplomová práca
  Bagó Marian  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 68 s príl (1 CD-ROM)
  havárie priemyselné
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Environmentálne aspekty požiarov a havárií : Konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava, 7.2.2008
  Balog Karol (ed.) ; M5000 
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - CD ROM
  ISBN 978-80-8096-052-0
  environmentálne aspekty požiare havárie priemyselné
  zborník (príspevkov)
  (11) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 4. Postup posudzovania rizík - veľké priemyselné havárie
  Oravec Milan  Pačaiová Hana Balog Karol ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť : . s.1-17
  posudzovanie riziká havárie priemyselné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I.
  Bartlová Ivana  Balog Karol ; M5000
  2. vyd.
  Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007 . - 178 s.
  ISBN 978-80-7385-005-0
  havárie priemyselné environmentalistika
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 6. Průmyslové havárie : Řešení krizových situací
  Mika Otakar J. 
  1. vyd
  Praha : Triton, 2003 . - 126 s
  ISBN 80-7254-455-1
  bezpečnostné inžinierstvo havárie priemyselné
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 7. Aplikácia zákona o závažných priemyselných haváriách do praxe : Bakalárska práca
  Knapová Tatiana  Sabo Milan (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 39 s príl.
  inžinierstvo životného prostredia havárie priemyselné
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií / aut. Ivana Bartlová, Karol Balog
  Bartlová Ivana  Balog Karol ; 065000
  1. vyd.
  Ostrava SPBI 2003 . - 138 s.
  ISBN 80-86634-30-2
  havárie priemyselné
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zmenu systému riadenia a personálneho obsademia krízového štábu v prípade priemyselnej havárie v podniku ISTROCHEM, a.s. : Diplomová práca
  Kopča Miroslav ; E020  Sakál Peter (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999 . - 64 s výťah
  manažment krízový Štáby krízové manažment priemyselných podnikov havárie priemyselné
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Hodnotenie rizík priemyselných havárií
  Bratislava : ASPEK, 1998 . - 107 s
  ISBN 80-967713-8-8
  havárie priemyselné
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3100
  kniha

  kniha