Výsledky vyhľadávania

 1. Epitaxný rast GaAs a LT GaAs vrstiev z molekulárnych zväzkov a charakterizácia ich vlastností : Č.ved.odb. 26-13-9. Obh. 06.06.2006
  Vincze Andrej ; E030  Kováč Jaroslav (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 148 s
  elektronika polovodičové štruktúry heteroštruktúry fyzika polovodičov epitaxia kvantové drôty príprava tenkých vrstiev GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Príprava GaAs/InGaP kvantových drôtov MOVPE rastom na tvarovaných podložkách : V. odb. 26-13-9. Obh. 01.03.2001
  Kičin Slavomír  Novák Jozef (škol.)
  Bratislava : SAV, 2000 . - 72 s príl.
  elektronika polovodičové štruktúry heteroštruktúry fyzika polovodičov epitaxia kvantové drôty príprava tenkých vrstiev
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Heterostructure technology. Book of abstract : 7th European workshop : Konf. Jülich, Germany, 14.- 16. Sept. 1997
  Jülich : Forschungszentrum, 1997 . - 66 s
  polovodičové štruktúry heteroštruktúry fyzika polovodičov epitaxia polovodičové zariadenia mikrovlnná technika optoelektronika
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Heterostructure epitaxy and devices : 2nd international workshop : Konf. HEAD '95, Smolenice, Slovakia, 15.- 19. oct. 1995
  1.vyd.
  Bratislava : SAV, 1995 . - preruš.str
  heteroštruktúry epitaxia epitaxné vrstvy fyzika tuhých látok Mikroelektronika
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Heterostructure epitaxy and devices : Workshop : Konf. Smolenice Castle, Slovak Republic, 17.- 21. Oct.1993
  1.vyd.
  Bratislava : Inst.of Electric.Engineer. SAV, 1993 . - nestr
  heteroštruktúry epitaxia fyzika polovodičov polovodičové zariadenia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Modelovanie a simulácia elektrických vlastností polovodičových štruktúr : Habil.práca : Obh. 12.04.1994 / [aut.] Donoval,Daniel, Doc.Ing.,CSc
  Donoval Daniel ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 48 s
  Mikroelektronika fyzika tuhých látok DEVSIM epitaxia Schottkyho štruktúry
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Artifice and artefacts : 100 essays in materials science / [aut.] Cahn,Robert W
  Cahn Robert W 
  1.ed.
  Bristol : Istitute of Physics Publishing, 1992 . - 365 s
  ISBN 0-7503-0152-X
  náuka o materiáloch fyzika tuhých látok epitaxia mikroštruktúra supravodiče
  monografia
  kniha

  kniha

 8. Advances in epitaxy and endotaxy / Edit.: Schneider,H.G. a kol
  Schneider H.G (zost.) 
  1.vyd.
  Amsterdam : Elsevier, 1990 . - 459 s
  ISBN 0-444-98871-8
  fyzika tuhých látok fyzika polovodičov epitaxia
  zborník
  kniha

  kniha

 9. Advances in epitaxy and endotaxy : Selected chemical problems / Ed.: Schneider, H.G., Ruth, V.
  Schneider H.G (ed.)  Ruth V (ed.)
  Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976 . - 344 s
  fyzika tuhých látok fyzika polovodičov epitaxia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Advances in epitaxy and endotaxy : Selected chemical problems / Ed.: Schneider, H.G., Ruth, V.
  Schneider H.G (ed.)  Ruth V (ed.) (ed.)
  Amsterdam Elsevier 1976 . - 344 s.
  ISBN 0-444-99845-4
  fyzika tuhých látok fyzika polovodičov epitaxia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha