Výsledky vyhľadávania

 1. Publish or Perish : Perceived Benefits versus Unintended Consequences / aut. Imad A. Moosa
  Moosa Imad A. 
  1. vydanie
  Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2018 . - 218 s.
  ISBN 978 1 78643 492 0
  akademické prostredie publikačná činnosť publikovanie POP (publish or perish) citácie impakt faktor citovanie nástroje pre hodnotenie vedy a výskumu hodnotenie časopisov recenzný proces vedecké publikovanie kvalita časopisov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 2. Vyhľadávanie tematicky podobných dokumentov
  Brocková Barbora ; I  Kučečka Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202 . - 32 s. CD-ROM
  informatika Informatics clustering similarity citácie podobnosť zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87851
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Overenie existencie citácií v podobných dokumentoch
  Mihalik Adam ; I200  Chudá Daniela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 75 s príl.
  Information Systems plagiarism citácie plagiátorstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91280
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Správa citácií
  Hamar Peter ; I200  Andrejčíková Nadežda (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 60 s príl.
  informatika Informatics citácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77657
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. Návrh systému na prácu s informačnými zdrojmi
  Toška Filip ; E  Jókay Matúš (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 68 s 3 príl.
  Applied Infromatics informačné zdroje citácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81989
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce
  Liška Václav 
  Praha : Professional Publishing, 2010 . - 93 s
  ISBN 978-80-7431-021-8
  bakalárske práce diplomové práce bibliografické odkazy citácie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce

  kniha

 7. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
  Katuščák Dušan 
  3. vyd
  Nitra : Enigma, 2004 . - 162 s
  ISBN 80-89132-10-3
  spracovanie textov písomný prejav technika referovania citácie bibliografické odkazy práce vysokoškolské práce kvalifikačné práce seminárne práce záverečné
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1100
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre "klasické" aj elektronické zdroje
  Kimlička Štefan 
  Bratislava : STIMUL, 2002 . - 82 s
  ISBN 80-88982-57-X
  bibliografické odkazy citovanie-pravidlá citácie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0001
  FCHPT1002
  FEI0200
  FIIT1000
  MTF1100
  kniha

  kniha

 9. Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. STN 01 0197. ISO 690-2 : Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 22 s
  citácie
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 10. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce
  Katuščák Dušan 
  2.dopl.vyd.
  Bratislava : STIMUL, 1998 . - 118 s
  ISBN 80-85697-82-3
  spracovanie textov písomný prejav technika referovania citácie bibliografické odkazy práce vysokoškolské práce kvalifikačné práce seminárne práce diplomové-technika písania
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0002
  FCHPT0008
  FEI2100
  MTF3100
  kniha

  kniha