Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami
  Vlček Marcel ; J0020  Belavý Cyril (škol.) ; J0020
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 28.08.2014 ; Študijný program : 64 . - 110 s CD
  mechanika kontinua
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 2. Mechanical Properties of Materials
  Pelleg Joshua 
  Dordrecht : Springer, 2013 . - 634 s
  ISBN 978-94-007-4341-0
  mechanické vlastnosti materiálov mechanika kontinua mechanika materiálov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Fracture Mechanics
  Zehnder Alan T. 
  London : Springer, 2012 . - 223 s
  ISBN 978-94-007-2594-2
  mechanika kontinua mechanika materiálov numerická analýza
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 4. Úvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua
  Macur Milan 
  1. vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2010 . - 601 s
  ISBN 978-80-214-3944-3
  mechanika kontinua
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  Úvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua

  kniha

 5. Continuum mechanics for engineers
  3rd ed.
  Boca Raton CRC Press 2010 . - 370 s.
  ISBN 978-1-4200-8538-9
  mechanika kontinua
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 6. General Continuum Mechanics
  Chung T.J 
  2nd ed
  Cambridge : University Press, 2007 . - 424 s
  ISBN 978-0-521-87406-9
  mechanika kontinua mechanika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 7. Numerická analýza pružne-plastických úloh s uvažovaním vplyvu teploty
  Jančo Roland ; J220 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 150 s
  ISBN 80-227-5240-4
  mechanika kontinua MKP - metóda konečných prvkov testovacie modely
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF106200
  kniha

  kniha

 8. Nelineárna mechanika kontinua : vybrané state
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2004 . - 127 s
  ISBN 80-8070-225-X
  mechanika kontinua mechanika metóda konečných prvkov kinematika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4100
  kniha

  kniha

 9. Foundations and Applications of Mechanics : Vol. 1. Continuum Mechanics
  Jog C.S. 
  Pangbourne : Alpha Science International, 2002 . - 254 s
  ISBN 1-84265-102-1
  mechanika kontinua
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 10. Numerické riešenie lineárnych a nelineárnych úloh mechaniky kontinua : Habilitačná práca / [aut.]Doc.Ing.CSc.Jozef Jelemenský
  Jelemenský Jozef ; M200 
  Trnava : SVŠT v Bratislave MtF, 1991 . - 93 s
  mechanika kontinua práce habilitačné
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha