Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané problémy technológie organických polovodičov pre optoelektronické aplikácie
  Jakabovič Ján ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - Nestr
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry optoelektronické prvky optoelektronické súčiastky
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Optoelectronic devices in e-learning = Optoelektronické prvky ako súčasť elektronického vzdelávania
  Pavlovič Matúš ; E  Stuchlíková Ľubica (škol.) ; E030 Benkovská Jana (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 48 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry optoelektronické prvky optoelektronické súčiastky
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Elektrická charakterizácia polovodičových štruktúr a prvkov
  Šebok Ján ; E030  Harmatha Ladislav (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 49 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Elektrická charakterizácia polovodičových štruktúr a prvkov metódou DLTS
  Vallo Martin ; E  Stuchlíková Ľubica (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 60 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry DLTS
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Diagnostika kvality polovodičových štruktúr a prvkov
  Šramatý Roman ; E210  Stuchlíková Ľubica (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 46 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MOS štruktúry
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Svetlom podporované chemické leptane polovodičových štruktúr na báze AIGaN/GaN
  Serbák Juraj  Škriniarová Jaroslava (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 33 s
  elektronika chemické leptanie polovodičové štruktúry
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Štúdium ambipolárného transportu nosičov náboja v konjugovaných organických polovodičoch využitím OFET tranzistorov
  Lipták Ján  Kováč Jaroslav (škol.) ; E030 Morana Mauro (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 63 s
  Mikroelektronika polovodičové štruktúry organické polovodiče OFET tranzistory
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Epitaxný rast GaAs a LT GaAs vrstiev z molekulárnych zväzkov a charakterizácia ich vlastností : Č.ved.odb. 26-13-9. Obh. 06.06.2006
  Vincze Andrej ; E030  Kováč Jaroslav (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 148 s
  elektronika polovodičové štruktúry heteroštruktúry fyzika polovodičov epitaxia kvantové drôty príprava tenkých vrstiev GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Properties of Group-IV, III-V and II - VI semiconductors
  Adachi Sadao 
  Chichester : John Wiley & Sons, 2005 . - 387 s
  ISBN 978-0-470-09032-9
  fyzika polovodičov fyzika tuhých látok polovodičové materiály polovodičové štruktúry epitaxiálny rast lasery LED slnečné články svetelné diódy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Applied physics of condensed matter 2005 : Proceedings
  International Workshop (11th : June 15-17, 2005 : Malá Lučivná, Slovak Republic)
  Žilina : Žilinská univerzita, 2005 . - 242 s
  ISBN 80-8070-411-2
  fyzika polovodičov fyzika tuhých látok polovodičové štruktúry
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha