Výsledky vyhľadávania

 1. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  4.rozš.vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 2005 . - 314 s
  ISBN 80-7300-190-X
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  Elektrotechnologie

  kniha

 2. Analýza polovodičových štuktúr metódami rastovacej elektrónovej mikroskopie : Obh. 3.2.2004
  Šatka Alexander ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 86 s
  polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr metódy určovania vlastností polovodičových štruktúr polovodičové štruktúry fyzika polovodičov meracie metódy MIS štruktúry MOS štruktúry
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  2.rozš.vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 2003 . - 262 s
  ISBN 80-7300-120-9
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1001
  kniha

  kniha

 4. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  Praha : BEN - technická literatura, 1999 . - 183 s
  ISBN 80-86056-75-9
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0102
  kniha

  kniha

 5. Technologické procesy a ich modelovanie : Príručka na cvičenia
  Vanek Oldřich  Minársky Eduard Kempný Milan ; E210
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 161 s
  ISBN 80-227-0763-5
  Mikroelektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr príprava tenkých vrstiev
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI9100
  kniha

  kniha

 6. Analýza polovodičových štuktúr metódou DLTS a jej zdokonalenie : Kand.diz.práca : V.odb. 26-11-9 : Obh. 24.11.1992 / [aut.] Gaži,Miroslav, Ing.; Škol. Harman,Rudolf
  Gaži Miroslav  Harman Rudolf (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1992 . - 114 s : príl + Autoref.,1992 20 s
  polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr metódy určovania vlastností polovodičových štruktúr
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  kniha

  kniha