Výsledky vyhľadávania

 1. Rekonštrukcia námestia v Bratislave Dúbravke
  Špiner Ján ; A  Sopirová Alžbeta (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design námestie trhy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69764
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. kniha

  kniha

 3. Návrh funkčného modelu trhu s elektrickou energiou v SR
  Kalina Miroslav  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 76 s
  Elektroenergetika elektrická energia trhy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Metódy prideľovania cezhraničných kapacít
  Jedinák Martin  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 67 s
  Elektroenergetika elektrická energia trhy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Využitie marketingu na globalizujúcich sa trhoch. Marketing utilization in the globalised markets
  Jedlička Milan ; M190 
  Marketing a obchod 2004 = Marketing and Trade 2004 : . s.103-107
  marketing trhy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Marketing podle Kotlera : Jak vytvářet a ovládnout nové trhy
  Kotler Philip  Medek Pavel (prekl.)
  Praha : Management Press, Profit, a.s, 2000 . - 258 s
  ISBN 80-7261-010-4
  marketing trhy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  SJF1000
  MTF2110
  kniha

  kniha

 7. Využitie marketingovej komunikácie pri etablovaní podnikateľského subjektu na trhu : Diplomová práca
  Ožvold Martin  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 66 s výťah
  komunikácia marketingová manažment priemyselných podnikov trhy
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Vplyv distribučnej stratégie na trhový podiel vybraných výrobkov bytového textilu : Diplomová práca
  Kaliský Tomáš  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 65 s výťah
  Distribúcia-stratégia-výrobky manažment priemyselných podnikov trhy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Finanční trhy / [aut.]Josef Jílek
  Jílek Josef 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1997 . - 527 s
  ISBN 80-7169-453-3
  trhy finančné financie trhy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha