Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na riešenie problémov seniorov v podniku REA SLOVTEAM, spol. s r.o.
  Matonok Lenka ; M  Szabó Peter (škol.) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 49s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant education personnel management vzdelávanie trh práce nezamestnanosť personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79272
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Situácia na európskom trhu práce a vybrané kľúčové ukazovatele
  Prelovský Ivan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 5 (2011), s.139-144
  nezamestnanosť unemployment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza vývoja nezamestnanosti v okrese Púchov : Bakalárska práca
  Bobák Ján  Lekárová Lucia (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  sociálna politika nezamestnanosť trh práce uchádzač o zamestnanie personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47349
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Nezamestnanosť absolventov škôl a ich uplatnenie na trhu práce v okrese Považská Bystrica : Bakalárska práca
  Lovíšková Slávka  Krelová Júlia (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 49 s., CD-ROM
  nezamestnanosť učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73499
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Uplatnenie absolventov na trhu práce : Diplomová práca
  Čechvalová Alena  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  graduate nezamestnanosť trh práce učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67705
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh na zlepšenie stavu nezamestnanosti v okrese Trenčín : Bakalárska práca
  Marčeková Lucia  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 52 s., CD-ROM
  nezamestnanosť personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57945
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Inkluzívny trh
  Páleník Viliam  a kol.
  Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2011 . - 93 s
  ISBN 978-80-970204-2-2
  nezamestnanosť
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 9. kniha

  kniha

 10. Návrhy na riešenie problému nezamestnanosti v zariadení Jazmín, n. o. v Handlovej : Bakalárska práca
  Kulichová Eliška  Bednáriková Mária (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  labour market trh práce nezamestnanosť personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57723
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha