Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 2. Factors affecting the persistence of traditional agricultural landscapes in Slovakia during the collectivization of agriculture
  Lieskovský Juraj  Kenderessy Pavol Špulerová Jana Lieskovský Tibor ; V130 Koleda Peter Kienast Felix Gimmi Urs
  Landscape Ecology . Vol. 29, iss. 5 (2014), p. 867-877
  ekológia krajiny poľnohospodárstvo GIS landscape ecology agriculture
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10980-014-0023-1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3000
  Nauka o krajině

  kniha

 4. Súčasná spoločnosť-výzvy a vízie
  Kolektív autorov 
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 . - 223 s
  ISBN 978-80-228-2550-4
  udržateľný rozvoj ekológia krajiny klimatické zmeny
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3010
  SVF0200
  Ochrana, tvorba a manažment krajiny

  kniha

 6. Možnosti hodnotenia a zvyšovania bezpečnosti prevádzky distribučných vn vedení z hľadiska ekologických aspektov ochrany dravého vtáctva
  Chlepčok Martin ; E  Kment Attila (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 66 s
  Elektroenergetika Power machinery elektrotechnika vonkajšie vedenia vn sústava ekológia krajiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72095
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach / ed. Mária Barančoková, Ján Krajčí, Jozef Kollár, Ingrid Belčáková
  Barančoková Mária (ed.)  Krajčí Ján (ed.) Kollár Jozef (ed.) Belčáková Ingrid (ed.) ; A7170
  Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences : Institute of Garden and Landscape Architecture, 2010 . - 890 s. + CD-ROM
  ISBN 978-80-89325-16-0
  Landscape architecture krajinná ekológia ekológia krajiny krajinné plánovanie
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 8. Ekosystémová a krajinná ekologie : (textová teze)
  Kovář Pavel 
  1. vyd
  Praha : Univerzita Karlova, 2008 . - 89 s
  ISBN 978-80-246-1507-3
  ekológia krajiny
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Prínos krajinnej ekológie k rozvoju územného plánovania
  Finka Maroš ; A440 
  Životné prostredie . roč.41, č.3 (2007), s.122-125
  ekológia krajiny územné plánovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Ecocity : Book I. A better place to live /2002-2005/
  Schubert Uwe (ed.) 
  Viedeň : Vienna University of Economics and Business, 2005 . - 106 s
  ISBN 3-200-00421-5
  ekológia krajiny územné plánovanie miest
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR10000
  kniha

  kniha