Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia moderných koncepcií vyučovacieho procesu v odborných predmetoch
  Timoránská Ivana  Szőköl Štefan (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects projektové vyučovanie vyučovacie metódy vyučovací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80845
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Metódy a formy tvorivého riešenia problémov : Bakalárska práca
  Španielka Marek  Milec Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  vyučovacie metódy učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57509
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Využívanie názorných vyučovacích metód na odbornom výcviku
  Macháčová Adriana  Uhráková Eva (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  vyučovacie metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26958
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Využívanie projektovej metódy v pedagogickej praxi = Using projecting methods in pedagogical practices : Diplomová práca
  Szakmárová Lucia  Rusková Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  vyučovacie metódy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Inovácia študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU
  Bošnáková Miroslava ; M220  Tóblová Eva ; M220
  Strategie technického vzdělávání v reflexi doby :
  obsah vzdelávania vyučovacie metódy inovácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Aktivizujúce vyučovacie metódy pri rozvoji tvorivosti žiakov = Activating teaching methods for development of pupils` creativity : Diplomová práca
  Smrečková Jana  Krajčí Ľubomír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 78 s prílohy (1 CD-ROM)
  vyučovacie metódy tvorivosť
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Moderné metódy vyučovania na strednej škole = Modern methods of education at secondary school : Diplomová práca
  Sedlák Viliam  Holkovič Ľubomír (xxx) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  vyučovacie metódy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vzťah k vlastnému zdraviu v otázke správnej výživy Návrh modelovacej vyučovacej hodiny = The relationship to one´s Health in Terms of a Healthy Diet. Design of a Model Lesson : Diplomová práca
  Gáboriková Mária  Novotná Soňa (xxx) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  správna výživa vyučovacie metódy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vývoj metód a organizácie výučby v odbornom školstve na Slovensku = Development of methods and tuition organization in the special educational system in Slovakia : Diplomová práca
  Horváthová Mária  Lang Ján (xxx) ; I200
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  vyučovacie metódy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha