Výsledky vyhľadávania

 1. Využívanie matematických modelov pri posudzovaní objektov čistiarní odpadových vôd
  Hrudka Jaroslav ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Ekológia a environmentalistika : . S. 21-29
  ČOV matematické modely mathematical model sedimentácia sedimentation WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Development of a Mathematical Model for the Three-Dimensional Accounting of Economic Feasibility of Energy-Efficient Buildings
  Leuck Roland ; V180  Puškár Anton ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 47-51
  budova building energetická efektívnosť energy effectiveness matematické modely mathematical model
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. A computational perspective on visual attention
  Tsotsos John K. 
  1. vyd.
  MIT Press 2011 . - 308 s.
  ISBN 978-0-262-01541-7
  počítačové videnie matematické modely
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0010
  kniha

  kniha

 4. Dimenzovanie lanových prepojení v rozvodniach prenosovej a distribučnej siete
  Címer Andrej ; E  Arnold Peter (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 75 s
  Elektroenergetika Power machinery skratový prúd rozpätie span short-circuit current elektrotechnika distribučné systémy prenosové sústavy lanové prepojenia matematické modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69559
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Some types of mathematical models in linear theory of viscoelasticity
  Sumec Jozef ; V250  Kotrasová Kamila Hruštinec Ľuboš ; V150 Kuzma Jozef ; V150
  Transactions of the Universities of Košice . č.4 (2010), s.8-14
  matematické modely mathematical model
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Analýza riešenia matematických modelov v dynamike
  Labašová Eva ; M2000  Trubenová Jaroslava ; M110
  Trendy ve vzdělávání 2009 : . s.99-104, 1. diel
  matematické modely dynamika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Matematický model posúdenia vplyvu vzdutia na hladinový režim podzemných vôd v okolí MVE Šarovce : Technická správa
  Baroková Dana ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 78 s
  small hydro power plant mathematical model groundwater malé vodné elektrárne matematické modely podzemná voda
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Ďalšie možnosti E-learningu v matematických modeloch
  Tóthová Mária ; M6000 
  InfoMat 2008 : . s.113-115
  e-learning matematické modely
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Analýza a výskum matematických modelov zhutňovania drevnej biomasy
  Križan Peter ; J240 
  Energetika a životní prostředí 2007 : . s.155-160
  matematické modely zhutňovanie mathematical model compacting
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Modeling and Control of Discrete-event Dynamic Systems : with Petri Nets and Other Tool
  Hrúz Branislav ; E260  Zhou MengChu
  London : Springer Verlag, 2007 . - 341 s
  ISBN 978-1-84628-872-2
  matematické modely diskrétne systémy Petriho siete
  učebnica
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  FIIT1000
  kniha

  kniha