Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN ISO 52022-1 Energetická hospodárnosť budov. Tepelné, solárne a svetelné vlastnosti stavebných konštrukcií a prvkov (ISO 52022-1: 2017) : Časť 1: Zjednodušená výpočtová metóda solárnych a svetelných charakteristík zariadení slnečnej ochrany kombinovaných so zasklením
  (prekl.) Chmúrny Ivan ; 010180 
  1. vyd.
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 . - 24 s.
  stavebné konštrukcie tepelné vlastnosti solárne vlastnosti svetelné vlastnosti
  normy
  EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
  kniha

  kniha

 2. Investigation of weld joints by numerical simulation / aut. Helena Kraváriková
  Kraváriková Helena ; 066000 
  1. vyd.
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . - 114 s.
  ISBN 978-80-7380-754-2
  tepelné vlastnosti modelovanie a simulácia fusion welding thermal properties tavné zváranie
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF20000
  kniha

  kniha

 3. Measurement of Bulding Materials Thermal Properties
  Veselský Juraj ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240
  Applications of physical research in engineering : . s.113-138
  building materials stavebné materiály temperature measurement tepelné vlastnosti teplotné meranie thermal properties
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Thermoanalytical, spectral and biological study of 4-bromobenzoatozinc(II) complexes containing bioactive organic ligands
  Krajníková Annamária  Györyová Katarína Kovářová Jana Hudecová Daniela ; C3260 Hubáčková Jana Nour El-Dien Faten A. Koman Marián ; C2190
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry : . s.177-185
  4-bromobenzoát zinočnatý IČ speltroskopia tepelné vlastnosti biologická aktivita
  článok zo zborníka
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Thermoanalytical investigation and biological properties of zinc(II) 4-chloro- and 5-chlorosalicylates with N-donor ligands
  Bujdošová Zuzana  Györyová Katarína Mudroňová Dagmar Hudecová Daniela ; C3260 Kovářová Jana
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry : . s.167-176
  chlorosalicylát zinočnatý deriváty nikotínamidu teofilín tepelné vlastnosti biologická aktivita
  článok zo zborníka
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Electronic and Thermal Properties of Zinc Chalcogenides Based on Density Function Theory
  Pavlendová Gabriela ; V240  Baník Ivan ; V240 Sarkar Bimal Kumar Verma Ankur S.
  Thermophysics 2012 : . s.198-206
  electronic properties elektrické vlastnosti chalcogenides chalkogenidy tepelné vlastnosti thermal properties
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Formovanie intermetalických fáz na rozhraní bezolovnatá spájka-substrát : Dizertačná práca
  Pocisková Dimová Katarína ; M140  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011 . - 95 s., autoreferát, CD-ROM
  microstructure thermal properties lead-free solders soldering aktivačná energia mikroštruktúra tepelné vlastnosti vzácne zeminy bezolovnaté spájky mäkké spájkovanie strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63817
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Príprava a vlastnosti spájok vhodných pre elektroniku = Preparation and properties of solders for electronic : Dizertačná práca
  Chriašteľová Janka ; M140  Ožvold Milan (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 128 s
  bezolovnaté mäkké spájky bezolovnaté spájkovanie tepelné vlastnosti vzácne zeminy intermetalická vrstva
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Measurement of thermophysical properties of heat insulating materials by constant temperature increase
  Baník Ivan ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240 Veselský Juraj ; V240
  Thermophysics 2010 : . s.32-38
  freezing mrznutie pôda Soil tepelné vlastnosti thermal properties
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Measurement of soils thermal properties in temperature interval from room temperature of nitrogen boiling point
  Pavlendová Gabriela ; V240  Veselský Juraj ; V240 Baník Ivan ; V240 Lukovičová Jozefa ; V240
  Thermophysics 2010 : . s.25-31
  freezing soils tepelné vlastnosti thermal properties zeminy zmrazovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok