Výsledky vyhľadávania

 1. Súčasná obnova dobového moderného bývania na príklade realizácií v Žiline
  Mellner Dušan ; 010310 
  Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference . S. 275-279
  Svojdomov - mestská štvrť Žilina family houses buildings reconstruction architecture historická architektúra rodinné domy rekonštrukcie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návod k príprave hypotetických rekonštrukcií zaniknutých pamiatok
  Makýš Oto ; 010270 
  1. vyd.
  Pezinok : Renesans, 2018 . - 56 s.
  ISBN 978-80-89983-06-3
  rekonštrukcie pamiatky návod
  príručka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 3. Hypotetické rekonštrukcie drevených fortifikácií
  Makýš Oto ; V270 
  Obnova.sk . Roč. 15, (5. 4.) (2015), online, [5] s.
  rekonštrukcie drevené opevnenie
  http://www.obnova.sk/clanok/hypoteticke-rekonstrukcie-drevenych-fortifikacii
  článok z periodika
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 4. Zelené strechy a rekonštrukcie stokových sietí
  Sokáč Marek ; 010280 
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 202-206
  zelená strecha urbanizované územie stokové siete rekonštrukcie vodné zdroje
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Energetická náročnosť konštrukčných vrstiev vozovky z asfaltových zmesí
  Sitárik Jozef ; V120 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.485-490
  asfaltová zmes asphalt mixtures cestné stavebné materiály reconstruction rekonštrukcie road building materials
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Sanácie pamiatkových objektov a sakrálnych stavieb
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva . s.119-123
  drevená konštrukcia refurbishment rekonštrukcie timber structures
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Rekonštrukcie - výzva dedičstva
  Botek Andrej ; A3130 
  Arch . Roč.17, č.5 (2012), s.56-57
  architektúra rekonštrukcie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Krupina. Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia : Katalóg záverečných bakalárskych prác študentov FA STU riešených na Ústave urbanizmu a územného plánovania 2010/2011
  Sopirová Alžbeta (zost.) ; A6160  Gejdošová Kamila (zost.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011 . - 49 s
  ISBN 978-80-227-3559-9
  Krupina rekonštrukcie námestie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR10200
  kniha

  kniha

 9. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  Re-Use Architecture

  kniha

 10. Old & New. Design Manual for Revitalizing Existing Buildings / Ed. by F.P. Jäger
  Basel : Birkhäuser, 2010 . - 191 s
  ISBN 978-3-0346-0525-0
  rekonštrukcie revitalizing conversion
  obrazová publikácia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha