Výsledky vyhľadávania

 1. Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch / aut. Marek Švec, Tatiana Valentová
  Švec Marek  Valentová Tatiana
  1. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2016 . - 175 s.
  ISBN 978-80-8168-493-7
  osobné údaje pracovnoprávne vzťahy personalistika
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

  kniha

 2. Riadenie ľudských zdrojov / aut. Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková
  Joniaková Zuzana  Gálik Rudolf Blštáková Jana Tarišková Natália
  1. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2016 . - 455 s.
  ISBN 978-80-8168-532-3
  personalistika riadenie ľudských zdrojov
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  Riadenie ľudských zdrojov

  kniha

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie výberového procesu zamestnancov v spoločnosti ZTS-KABEL, s.r.o.
  Balúchová Andrea ; M  Vaňa Kamil (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 53s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personalistika riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101992
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza systému personálnej práce v podniku ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
  Feješová Viktória ; M  Ridzoňová Zuzana (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 60 s
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personálna práca personalistika ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71210
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Personálne zabezpečenie v spoločnosti KONTROLTECH, s.r.o. : Bakalárska práca
  Sitnianská Miriam  Odlerová Eva (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  personnel management ľudské zdroje personálny manažment human resources personalistika personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57975
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnom inžinierstve
  Trebuňa Peter 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 200 s
  ISBN 978-80-553-0795-4
  personalistika riadenie ľudských zdrojov priemyselné inžinierstvo manažérska etika
  monografia
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2100
  MTF2111
  Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnom inžinierstve

  kniha

 7. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie zamestnancov v podniku VABAL- Ing. Pavel Vranský
  Hudák Ján ; M4000  Čechová Lucia (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  personalistika motivácia zamestnanecké výhody motivation motivačné teórie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46895
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Personální činnosti a metody personální práce
  Kocianová Renata 
  Praha : Grada Publishing, 2010 . - 215 s
  ISBN 978-80-247-2497-3
  personalistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Personální činnosti a metody personální práce

  kniha

 9. Získavanie a výber pracovníkov v podniku DNH, s.r.o. Palárikovo
  Švantnerová Mária ; M  Hrdličková Zuzana (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise riadenie ľudských zdrojov personalistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47369
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh riešenia na zlepšenie využívania ľudských zdrojov v podmienkach podniku SYPAZ, spol. s r. o.
  Mihalčínová Soňa  Green rod. Česneková Jana (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise efektivita personalistika optimalizácia simulácia simulation optimization performance human resources
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46980
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha