Výsledky vyhľadávania

 1. Etika riadenia a celoživotné vzdelávanie
  Heretiková Katarína ; 010350 
  Andragogika : . Roč. 20, č. 3 (2016), s. 2-5
  celoživotné vzdelávanie etika riadenie
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Celoživotné vzdelávanie v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Chmelíková Mária ; M  Podařil Martin (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant lifelong learning celoživotné vzdelávanie vzdelávanie zamestnancov zamestnanci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84633
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Systém celoživotného vzdelávania v odbore inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách EU
  Štefková Petra ; M220  Kips Milan (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 149 s príl
  education engineering pedagogy celoživotné vzdelávanie doplňujúce pedagogické štúdium inžinierska pedagogika vzdelávanie dospelých vzdelávanie didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66774
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku SES Tlmače a.s.
  Hudecová Denisa ; M  Štúr Milan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 68s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant lifelong learning training education celoživotné vzdelávanie vzdelanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66322
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania
  Backo Peter ; M  Krpálek Pavel (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 75 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects lifelong learning bariéry vzdelávanie dospelých celoživotné vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80953
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania dospelých : Diplomová práca
  Beňadiková Mária  Kučírková Drahomíra (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  education lifelong learning vzdelávanie dospelých celoživotné vzdelávanie vzdelávanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67649
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Podnikové vzdelávanie zamestnancov a jeho hodnotenie : Diplomová práca
  Vöröšová Jana  Kostelník Ján (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 67 s., CD-ROM
  analysis forms lifelong learning analýza formy metódy vzdelávanie dospelých celoživotné vzdelávanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67447
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Kariérny rast učiteľa odborných predmetov na Slovensku : Diplomová práca
  Máčadiová Renáta  Tamášová Viola (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 82 s., CD-ROM
  lifelong learning andragogika andragogika celoživotné vzdelávanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67532
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. An overview of life long learning in Slovakia
  Bizub Jozef ; V270 
  Organization, Technology and Management in Construction.Proceedings.[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  celoživotné vzdelávanie lifelong learning project manager projektový líder
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok