Výsledky vyhľadávania

 1. Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov na Slovenskej technickej univerzite
  Hrmo Roman ; M220 
  Sborník příspěvků z mezinárodní konference I . s.51-57
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov podľa štandardov Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku (IGIP) na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave (MTF STU)
  Hrmo Roman ; M220  Krpálková Krelová Katarína ; M220
  Vzdelávanie dospelých . Roč. 12, č. 3 (2007), s.79-86
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov na Slovenskej technickej univerzite
  Hrmo Roman ; M220  Krelová Katarína ; M220
  Celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Českej republike : . s.24-27
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Kvalita pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov STU
  Krehlíková Andrea ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.188-193
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Architektúra a urbanizmus. Univerzálne navrhovanie od školy po prax
  Samová Mária ; A8180  Rollová Lea ; A8180
  Informačné listy FA STU . roč.13, č.2-3 (2006), s.7-10
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských Vzdelávanie v architektúre a urbanizme
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti učiteľov technických odborných predmetov : Habilitačná práca
  Hrmo Roman ; M220 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2003 . - 121 s
  učitelia-zvyšovanie spôsobilosti vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov vo vedecko-výskumnej činnosti KIPP MtF STU v Bratislave
  Kundrátová Mariana ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 3, č. 1 [cit. 2003-10-07 (2003)
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Skúsenosti a perspektívne trendy pedagogického vzdelávania učiteľov STU v Bratislave
  Kundrátová Mariana ; M220 
  Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdelávaní : . s.172-175
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Pedagogické vzdelávanie inžinierov - učiteľov na Slovensku v európskom kontexte
  Kundrátová Mariana ; M220 
  Roč. XIV. č. 3 . Roč. 9, č. 7 (2001), s.9-10
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Systém vzdelávania pedagogických pracovníkov v SR na prelome tisícročí : Dokončenie z minulého čísla
  Turek Ivan ; M220 
  Technológia vzdelávania . Roč. 8, č. 2 (2000), s.16
  vzdelávanie pedagógov vysokoškolských
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok