Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti
  Bašo Martin ; M  Šrubařová Ružena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 102s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality samohodnotenie komplexné manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80206
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Aplikácia integrovaného manažérskeho systému v LAGO - nástrojáreň spol. s r.o.
  Čvapková Adela ; M  Fried Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 78s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality system integration quality systém integrácia environment environment kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80287
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Aplikácia korelačnej analýzy pri zlepšovaní procesu výroby torzného tlmiča
  Bachratá Monika  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 71s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality zlepšovanie procesov systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80018
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh aplikácie nástrojov a metód na zníženie chybovosti televízorov z dôvodu nefunkčnosti FFC vodičov na montážnych linkách
  Drobný Ján  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 87s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality quality nástroje kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80137
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Implementácia metodiky Global 8D ako nástroj kvality pre štruktúrované riešenia problémov v Gefco Slovakia s.r.o.
  Balážová Elena 2010  Marton Michal (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 84s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality claims quality neustále zlepšovanie reklamácie riešenie problémov kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80083
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v systéme manažérstva kvality
  Dudžíková Martina  Marton Michal (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 94s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality process improvement zlepšovanie procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76930
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh projektu implementácie normy UL do systému manažérstva kvality vo výrobnej spoločnosti
  Korčeková Kamila  Urdziková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 76s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality normalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79996
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesov v priemyselnom podniku
  Tužinská Marta  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 62s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79985
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Uplatnenie vhodných nástrojov a metód trvalého zlepšovania pri vybraných procesoch
  Záhorec Peter 2010  Hippová Monika (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 66s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality continuous improvement process management neustále zlepšovanie procesný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80141
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh aplikácie metódy teórie obmedzení pri zlepšovaní kvality a priechodnosti procesov
  Bubánová Aneta  Marton Michal (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 93s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality efficiency quality efektivita kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80159
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha