Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické aspekty investícií do veternej energie a biomasy
  Valko Marek  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 76 s
  ekonomické aspekty veterná energia biomasy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Tvorba efektívnych logistických reťazcov v priemyselnom podniku : Diplomová práca
  Müllerová Martina  Červeňan Štefan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 67 s abstr.
  logistické procesy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia materiálového toku pri výrobe ložísk vo firme PSL, a.s. Považská Bystrica : Diplomová práca
  Mutňanský Ján  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 78 s abstr. + príl.
  materiálové toky efektívnosť výroby manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Budovanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.2000 : Diplomová práca
  Mihočková Renáta  Linczényi Alexander (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 111 s abstr. + príl.
  manažérstvo kvality manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Riadenie vzťahov so zákazníkmi : Diplomová práca
  Mizeráková Kristína  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 84 s abstr. + príl.
  vzťahy so zákazníkmi manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Finančné fungovanie podniku : Diplomová práca
  Mocková Denisa  Červeňan Štefan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 72 s abstr. + príl.
  finančné analýzy podniku manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Metodika získavania a výberu zamestnancov : Diplomová práca
  Nechala Peter  Šaturová Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 66 s abstr. + príl.
  akvizícia pracovníkov personálny manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie uplatnenia strategického manažmentu v IGNIS, s. r. o. Hlohovec : Diplomová práca
  Myjavcová Michaela  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 82 s abstr. + príl.
  strategický manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov : Diplomová práca
  Krivošík Martin  Homokyová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 59 s abstr. + príl.
  personálny manažment akvizícia pracovníkov manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Riadenie výskumno-vývojovej činnosti v organizáciách priemyselného výskumu : Diplomová práca
  Jurčišinová Tatiana  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  priemyselný výskum výskumno-vývojové činnosti manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha