Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov podniku Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s.
  Kucejová Jana  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie pracovníkov personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58176
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh systému posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania pracovníkov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Gubrická Petra  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie pracovníkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58259
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Celopodnikové kontinuálne vzdelávanie pracovníkov ako základný predpoklad tvorby optimálnej firemnej kultúry
  Čambál Miloš ; M4000 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 74 s
  ISBN 978-80-8096-013-1
  vzdelávanie podnikové vzdelávanie pracovníkov firemná kultúra
  http://sweb.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (2) - dizertačná práca
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Hodnotenie efektívnosti vzdelávania zamestnancov = Effectiveness assessment of employee education employee : Diplomová práca
  Briestenská Adriána  Kostelník Ján (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 95 s príl., 1 CD-ROM
  vzdelávanie pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Uplatňovanie vedomostnej ekonomiky v malých a stredných priemyselných podnikoch - vzdelávanie = Implementation of the Knowledge Economy in the Small and Middle-size industrial Companies - Education : Diplomová práca
  Gergelová Eva ; M220  Šujanová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007 . - 80 s príl., 1 CD-ROM
  vedomostná ekonomika vzdelávanie pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vzdelávanie zamestnancov v podniku ako zložka rozvoja tvorivého potenciálu
  Klčovanská Zuzana ; M190 
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.115-120
  vzdelávanie pracovníkov potenciál podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh kritérií na zlepšenie systému vzdelávania pracovníkov ako predpoklad optimalizácie firemnej kultúry v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. = The proposal of criteria for improvement of the educational system as a condition to optimalize a corporative spirit in the company called Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. : Bakalárska práca
  Hančík Marián  Hrablik Chovanová Henrieta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  vzdelávanie pracovníkov firemná kultúra
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Rozvoj a vzdělávání pracovníků
  Hroník František 
  Praha : Grada, 2007 . - 233 s
  ISBN 978-80-247-1457-8
  personalistika vzdelávanie pracovníkov
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1140
  Rozvoj a vzdělávání pracovníků

  kniha

 9. Vzdelávanie pracovníkov v environmentálne orientovaných spoločnostiach. Staff training in environment oriented business
  Hajnik Bartolomej ; M250 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.59-63
  vzdelávanie pracovníkov ľudské zdroje
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - xxxx
  článok

  článok

 10. Návrh procesu tvorby učiacej sa organizácie v Duslo, a.s. Šaľa : Diplomová práca
  Hamarová Eva  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie podnikové vzdelávanie pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha