Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov podniku Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s.
  Kucejová Jana  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie pracovníkov personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58176
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh systému posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania pracovníkov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Gubrická Petra  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie pracovníkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58259
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh kritérií na zlepšenie systému vzdelávania pracovníkov ako predpoklad optimalizácie firemnej kultúry v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. = The proposal of criteria for improvement of the educational system as a condition to optimalize a corporative spirit in the company called Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. : Bakalárska práca
  Hančík Marián  Hrablik Chovanová Henrieta (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  vzdelávanie pracovníkov firemná kultúra
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vzdelávanie zamestnancov v podniku ako zložka rozvoja tvorivého potenciálu
  Klčovanská Zuzana ; M190 
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.115-120
  vzdelávanie pracovníkov potenciál podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Celopodnikové kontinuálne vzdelávanie pracovníkov ako základný predpoklad tvorby optimálnej firemnej kultúry
  Čambál Miloš ; M4000 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 74 s
  ISBN 978-80-8096-013-1
  vzdelávanie podnikové vzdelávanie pracovníkov firemná kultúra
  http://sweb.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (2) - dizertačná práca
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie efektívnosti vzdelávania zamestnancov = Effectiveness assessment of employee education employee : Diplomová práca
  Briestenská Adriána  Kostelník Ján (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 95 s príl., 1 CD-ROM
  vzdelávanie pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Uplatňovanie vedomostnej ekonomiky v malých a stredných priemyselných podnikoch - vzdelávanie = Implementation of the Knowledge Economy in the Small and Middle-size industrial Companies - Education : Diplomová práca
  Gergelová Eva ; M220  Šujanová Jana (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007 . - 80 s príl., 1 CD-ROM
  vedomostná ekonomika vzdelávanie pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Rozvoj a vzdělávání pracovníků
  Hroník František 
  Praha : Grada, 2007 . - 233 s
  ISBN 978-80-247-1457-8
  personalistika vzdelávanie pracovníkov
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4110
  Rozvoj a vzdělávání pracovníků

  kniha

 9. Návrh procesu tvorby učiacej sa organizácie v Duslo, a.s. Šaľa : Diplomová práca
  Hamarová Eva  Baláž Peter (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie podnikové vzdelávanie pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Školenie zamestnancov finančných inštitúcií v oblasti obnoviteľných energií a energeticky efektívnych technológií pre hodnotenie relevantných projektov
  Havelský Václav ; J270  Füri Belo ; V290 Brokeš Peter ; J180
  Možnosti financovania ekoenergetických projektov v podmienkach SR a EÚ : . s.41-46
  hodnotenie projekty vzdelávanie pracovníkov
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok