Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh odporúčaní na zlepšenie využívania ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom
  Pažitný Peter ; M  Ladvenicová Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 47s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing mix tvorba cien marketingový mix komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102435
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie cenotvorby v podniku Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom = The proposal of the measure for making the price setting process more effective in the Techklima, s.r.o. company Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Morongová Martina  Doubková Eva (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  tvorba cien cenová politika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Kalkulácie a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Bakalárska práca
  Segeci Josif Cristian  Mulíková Dagmar (XXX) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment kalkulácie tvorba cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Objektivizácia cenotvorby v priemyselnom podniku v trhovom prostredí : Bakalárska práca
  Kramolišová Martina  Bestvinová Viera (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 49 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment cenová stratégia tvorba cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Základné orientácie v tvorbe cien
  Ellingerová Helena ; V270 
  Základy podnikania . s. 134-143
  tvorba cien
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 6. Kalkulácie a tvorba cien v podmienkach podniku NITRATEX, v.d. tkáčske, Svinná : Bakalárska práca
  Buchová Jana  Styková Natália (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 57 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment kalkulácia cien tvorba cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Kalkulácie a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Bakalárska práca
  štefancová Vladimíra  Knapová Dušana (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment kalkulácia cien tvorba cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Kalkulácie a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Bakalárska práca
  Polakovičová Eva  Černá Ľubica (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment kalkulácia cien tvorba cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Kalkulácie a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Diplomová práca
  Ivančíková Darina  Mulíková Dagmar (XXX) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 85 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment tvorba cien
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Kalkulácie a tvorba cien v trhovom hospodárstve : Bakalárska práca
  Minich Ladislav  Knapová Dušana (XXX) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 51 s príl., 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment kalkulácie tvorba cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha