Výsledky vyhľadávania

 1. Charakteristika a problémy šachtových vtokových objektov
  Dušička Michal ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 45-49
  šachtové vtokové objekty malé vodné elektrárne
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Assessment of the Effect of the Floating Barrage on the Flow in the Intake Structure at Dobrohošt.
  Rumann Ján ; V170  Orfánus Martin ; V170
  Current events in hydraulic engineering . s.206-212
  hydraulic research hydraulický výskum intake structure malé vodné elektrárne matematické modelovanie mathematical modelling small hydropower plant vtokový objekt
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. kniha

  kniha

 4. Preverenie návrhu MVE Dobrohošť fyzikálnym modelovaním.
  Rumann Ján ; V170 
  Inžinierske stavby . Roč.59, č.6 (2011), s.34-35
  fyzikálny výskum hydraulic hydraulika malé vodné elektrárne physical research small hydropower plant vodné stavby water structure
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Matematický model posúdenia vplyvu vzdutia na hladinový režim podzemných vôd v okolí MVE Šarovce : Technická správa
  Baroková Dana ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 78 s
  small hydro power plant mathematical model groundwater malé vodné elektrárne matematické modely podzemná voda
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Návrh malej vodnej elektrárne v regióne severného Slovenska
  Behula Marek  Ondrejka Vladimír (škol.) ; E130 Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 71 s
  Elektroenergetika malé vodné elektrárne technologické zariadenia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh technologického zariadenia malej vodnej elektrárne v katastrálnom území obce Machulince na rieke Žitava
  Margicin Stanislav  Ondrejka Vladimír (škol.) ; E130 Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 61 s príl.
  Elektroenergetika malé vodné elektrárne technologické zariadenia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie hydroenergetického potenciálu Váhu v úseku Krpeľany - Ružomberok malými vodnými elektrárňami
  Dušička Peter ; V170  Čubanová Lea ; V170 Kamenský Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 36 s
  hydroenergetický potenciál životné prostredie malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. MVE Dobrohošť - fyzikálny výskum vtokovej časti MVE : Kontrolný výpočet strát
  Dušička Peter ; V170  Kamenský Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 8 s
  small hydro power plant physical research inflow of water fyzikálny výskum vtokový objekt malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha