Výsledky vyhľadávania

 1. Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy. Smolenice, 3.-4.11.2009
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010 . - 244 s
  ISBN 978-80-8105-161-6
  komunikácia marketingová mediálna komunikácia
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 2. Riziko v kontexte marketingovej komunikácie
  Rybanský Rudolf  Brieniková Jana ; M4000
  K problémom mediálnej komunikácie II. : . s.489-491
  komunikácia marketingová
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie marketingovej komunikácie pri etablovaní podnikateľského subjektu na trhu : bakalárska práca
  Vulgánová Denisa  Pavlendová Gabriela (xxx) ; V240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 47s príl.+ 1CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment komunikácia marketingová
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Využívanie osobnej komunikácie v marketingovej praxi
  Hrablik Martin (xxx)  Tvrdoňová Martina
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 51s príl.+ l CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment komunikácia marketingová
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Koncepcia budovania integrovanej marketingovej komunikácie. Concepts for building of the intergrated marketing communication
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.91-96
  komunikácia marketingová koncepcia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Marketingová komunikácia v podnikoch hospodáriacich podľa princípov TQM na Slovensku - súčasný stav a perspektíva. Marketing communication in companies operated according to TQM
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore . s.335-339
  komunikácia marketingová
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Marketingové komunikačné stratégie.
  Jedlička Milan ; M190 
  1. vyd
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004 . - 248 s
  ISBN 80-89034-72-1
  komunikácia marketingová stratégia marketingová
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9110
  kniha

  kniha

 8. Medzinárodný marketing - marketingová komunikácia v podmienkach priemyselného podniku : Bakalárska práca
  Hanečáková Silvia  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 80 s príl.
  priemyselné inžinierstvo a manažment komunikácia marketingová marketing medzinárodný
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Marketingová komunikace
  Foret Miroslav 
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2003 . - 275 s
  ISBN 80-7226-811-2
  komunikácia marketingová
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  kniha

  kniha

 10. Kvalita marketingovej komunikácie a jej väzby na manažérstvo reklamácií
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Multidimenzionálne aspekty kvality : . s.113-118
  komunikácia marketingová kvalita Spotrebiteľ
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok