Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 20  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus9367^"
 1. Za čím dnes do mesta? Mestské pamiatkové centrá-medzi minulosťou a súčasnosťou
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bardkontakt 2005 : . s.45-49
  ochrana pamiatková obchod
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Vplyv daní z príjmu na rozhodovanie o kapitálovej štruktúre a projektoch rozvoja podniku
  Kráľová Eva ; A3130 
  Finance a účetníctví ve věde, výuce a praxi : . s.CD 6
  financie ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Zánik a vznik památkových péčí : Filozofie památkové péče
  Hájek Tomáš 
  Praha : Nakladatelství Epocha, 2005 . - 197 s
  ISBN 80-86328-71-6
  ochrana pamiatková pamiatky architektonické obnova pamiatok
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0110
  Zánik a vznik památkových péčí

  kniha

 4. Projektová príprava a rozhodovací proces v zónach so špeciálnym režimom
  Gažová Daniela ; A7170 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.254-266
  ochrana pamiatková parky
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 5. Metódy a nástroje pamiatkovej obnovy
  Gregorová Jana ; A2120 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.77-89
  obnova pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1986-1990
  Mojžišová Halina 
  Bratislava : Pamiatkový ústav, 2000 . - 286 s
  ISBN 80-968492-0-4
  pamiatky obnova pamiatok ochrana pamiatková ochrana pamiatok
  bibliografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2001
  SVF0200
  kniha

  kniha

 7. Stručný prehľad dejín pamiatkovej starostlivosti : (Formovanie vzťahu "človek a pamiatka" od antiky po koniec 18. storočia)
  Hrašková Nadežda ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.20-32
  pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Kultúrno-historické hodnoty územia a sídla
  Schwarzová Anna 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.33-45
  kultúrne dedičstvo pamiatky ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Prieskumy, analýzy a hodnotenia pamiatkovo chránených území
  Gregor Pavel ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.66-76
  ochrana pamiatková pamiatky
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Archaeologia historica 25/2000 : konferencia Stredoveké mesto, Banská Bystrica 27.-30.sept.1999
  Nekuda Vladimír (zost.) 
  Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000
  Bratislava : Pamiatkový ústav, 2000 . - 459 s
  ISBN 80-7275-002-X
  pamiatky ochrana pamiatková stredovek architektúra-dejiny
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha