Výsledky vyhľadávania

 1. Strategický manažment
  Slávik Štefan 
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 390 s
  ISBN 978-80-89393-96-1
  manažment strategický strategické plánovanie podnikové stratégie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1130
  Strategický manažment

  kniha

 2. Strategický manažment
  Slávik Štefan 
  2. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2009 . - 403 s
  ISBN 978-80-89393-08-4
  manažment strategický
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Svetové tendencie v strategickom manažmente. Strategický manažment v malých a stredných podnikoch v podmienkach SR
  Sokolová Miroslava ; M190 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.565-581
  manažment strategický
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 4. Balanced Scorecard : Strategický systém měření výkonnosti podniku
  Kaplan Robert S.  Norton David P.
  4. vyd.
  Praha : Management Press, 2005 . - 267 s
  ISBN 80-7261-124-0
  manažment strategický výkonnosť podniku
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Strategický manažment
  Sakál Peter ; M4000  Podskľan Adrián
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 256 s
  ISBN 80-227-2153-0
  manažment strategický
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF6120
  kniha

  kniha

 6. Analýza profilu škôl strategického manažmentu vhodných pre podniky 21.storočia. System analyses of profile of strategic management school suitable for business of 21th century
  Sakál Peter ; M4000  Sakálová Eva
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.159-163
  manažment strategický profil škôl podnik
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Väzby a vzájomná závislosť strategického a operatívneho manažmentu. Relations and interdependence between strategic and operative management
  Rybanský Rudolf ; M4000  Bestvinová Viera ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.131-135
  manažment strategický manažment operatívny
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Návrh činností na dosiahnutie strategických cieľov v Contimart Komárno, s.r.o. : Diplomová práca
  Zachar Dušan  Sakál Peter (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 72 s príl
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment strategický
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Cash Flow
  Sedláček Jaroslav 
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2003 . - 190 s
  ISBN 80-7226-875-9
  cash flow manažment strategický
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  kniha

  kniha

 10. Marketingový strategický manažment
  Jedlička Milan ; M190 
  1. vyd.
  Trnava : Magna, 2003 . - 365 s
  ISBN 80-85722-10-0
  manažment strategický stratégia propagačná stratégia cenová
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF16130
  kniha

  kniha