Výsledky vyhľadávania

 1. Classical and Quantum Molecular Dynamics in NMR Spectra / aut. Sławomir Szymański, Piotr Bernatowicz
  Szymański Sławomir  Bernatowicz Piotr
  Cham Springer 2018 . - 402 s.
  ISBN 978-3-030-08098-3
  kvantová chémia spektroskopia molekulárna dynamika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Syntéza metaloproteínov feritínového typu / aut. Ľubomír Kišš, Peter Fodran, Lukáš Žemlička, Michaela Belovičová
  Kišš Ľubomír ; C3360  Fodran Peter ; C3360 Žemlička Lukáš ; C3360 Belovičová Michaela ; C9160
  Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie "Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca", Nitra, 12.-13.11.2015 . CD-ROM, s. 138-139
  feritín syntéza spektroskopia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Svetelná a tepelná stabilita čiernobielej fotografie
  Jančovičová Viera ; C9160  Machatová Zuzana ; C9160 Štromajer Zuzana ; C9160
  Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014 : . s. 117-122
  Fotografia urýchlené starnutie denzita spektroskopia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Methods of molecular spectroscopy and chemometry in examination and research of graphical documents
  Čeppan Michal ; C9160  Belovičová Michaela ; C9160 Gál Lukáš ; C9160 Reháková Milena ; C9160 Dvonka Vladimír ; C9160 Gemeiner Pavol ; C9160
  Proceedings / 7th Symposium of Information and Graphic Arts Technology, 5.-6. June 2014, Ljubljana, Slovenia . s. 128-134
  dokumenty papier spektroskopia chemoterapia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Degradačné procesy v reálnych a modelových fotovoltických systémoch
  Kulich Ondrej ; E  Váry Michal (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 79 . - 76 s CD-ROM
  Elektroenergetika Power Engineering degradation spektroskopia degradácia fotovoltika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103079
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. The stability of printed polyolefin foils
  Jančovičová Viera ; C9160  Štromajer Zuzana ; C9160 Krivošová Blažena Machatová Zuzana ; C9160
  GRID 2014. 7th International symposium on Graphic Enginnering and Design, 13. - 14. November 2014, Novi Sad, Serbia : . s. 127-132
  obaly polyetylén adhézia kolorometria spektroskopia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hydroxyderiváty v životnom a pracovnom prostredí
  Varga Viktor ; M  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 55s CD
  Occupational Health and Safety phenols alcohols spektroskopia fenoly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92156
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Explaining the Temperature Dependence of Spirilloxanthin's S* Signal by an Inhomogeneous Ground State Model
  Hauer Jurgen  Maiuri Margherita Viola Daniel Lukeš Vladimír ; C5280 Henry Sarah L. Carey Andrew Cogdell Richard John R. Cerullo Giulio Dario Polli
  Journal of Physical Chemistry A . Vol. 117, Iss. 29 (2013), s.6303-6310
  laser spektroskopia kvantová chémia
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Analysis of laser and inkjet prints using spectroscopic methods of forensic identification of questioned documents
  Gál Lukáš ; C9160  Belovičová Michaela ; C9160 Palková Miroslava ; C9160 Oravec Michal ; C9160 Čeppan Michal ; C9160
  XIth Symposium on Graphic Arts, 17-18 June 2013, Pardubice : . s.103-108
  dokument spektroskopia laser inkjet
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Implementácia sofistikovaných algoritmov spracovania jadrových spektier
  Kĺč Daniel ; I200  Matoušek Vladislav (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 43 s príl.
  informatika Informatics implementation extraction extrakcia spektroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77686
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha