Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh algoritmov navigácie mobilného autonómného robota : dát.obhaj. 22.4.2010, č. ved.odb. 5.2.14
  Duchoň František ; E011  Jurišica Ladislav (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 81 s
  automatizácia Robotizácia riadenie robotov metóda on-line metóda off-line algoritmy riadenia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Robotizácia z pohľadu prevádzkovej spoľahlivosti
  Božek Pavol ; M6000 
  Ai magazine . Roč. 1, č. 1 (2008), s.104-105
  Robotizácia automatizácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Robotizácia lesníckych činností
  Štollmann Vladimír  Božek Pavol ; M6000
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 12, č. 6 (2008), s.90/4-91/5
  Robotizácia automatizácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Príspevok k tvorbe robotizovaného pracoviska na virtuálnej scéne
  Moravčík Oliver ; M6000  Božek Pavol ; M6000 Bezák Pavol ; M6000 Iringová Miriam ; M6000
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.64-68
  Robotizácia virtuálna scéna
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : Sborník přednášek. Společná problematika. Mezinárodní kongres / Praha, 20.-22.6.2000
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000 . - 213 s
  ISBN 80-238-5541-7
  Robotizácia strojárstvo stroje výrobné automatizácia
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  kniha

  kniha

 6. Má robotizácia na Slovensku šancu?
  Božek Pavol ; M6000 
  CO MAT TECH 94. Konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.245-248
  Robotizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Ideový návrh automatizovaného pracoviska s aplikáciou odporového zvárania : Diplomová práca
  Strižinec Miroslav  Božek Pavol (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1993
  MTF ; . - 46 s výťah+príl
  zváranie odporové Robotizácia Automatizácia a robototechnológia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh rýchlych algoritmov riadenia robotov po trajektóriách : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 25.06.1993 / [aut.] Takács,Roland, Ing.; Škol. Jurišica,Ladislav
  Takács Roland  Jurišica Ladislav (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 89 s : príl + Autoref.1993, 17 s
  Robotizácia riadenie robotov metóda on-line metóda off-line
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Integration of Robots into CIM
  1.Ed.
  London : Chapman and Hall, 1992 . - 349 s
  ISBN 0-412-37140-5
  Robotizácia CIM
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Robotics and Manufacturing : Recent trends in research education, and applications. Volume 3
  New York : Apress, 1990 . - 1026 s
  ISBN 0-7918-0016-4
  Robotizácia výroba
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha