Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie výroby / aut. Jozef Kováč, Peter Trebuňa
  Kováč Jozef  Trebuňa Peter
  Košice TU Strojnícka fakulta 2015 . - 121 s.
  ISBN 978-80-553-2305-3
  manažment výrobný manažment výroby
  monografia
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  Riadenie výroby

  kniha

 2. Moderní přístupy k řízení výroby
  Keřkovský Miloslav  Valsa Ondřej
  3.dopl.vyd.
  Praha : C.H. Beck, 2012 . - 153 s
  ISBN 978-80-7179-319-9
  manažment výrobný
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4110
  Moderní přístupy k řízení výroby

  kniha

 3. Product Lifecycle Management
  Saaksvuori Antti  Immonen Anselmi
  3rd Ed.
  Berlin : Springer Verlag, 2008 . - 253 s
  ISBN 978-3-540-78173-8
  manažment výrobný
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 4. Výrobní a provozní management
  Kavan Michal 
  1. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2002 . - 424 s
  ISBN 80-247-0199-5
  manažment výrobný
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3120
  kniha

  kniha

 5. Manažment výroby
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  Bratislava : Wxpol, 2002 . - 467 s
  ISBN 80-968881-0-2
  manažment výrobný
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 6. KANBAN - ste na ťahu!
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenské centrum produktivity, 2001 . - 138 s
  ISBN 80-96-8324-2-5
  kanban Just-in-Time manažment výrobný
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1120
  kniha

  kniha

 7. Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese : Medzinárodná vedecká konferencia. Sekcia č. 3: Technicko-výrobný manažment a riziká technických zariadení. 4.-6. september 2001
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 . - 182 s
  ISBN 80-228-1059-2
  manažment výrobný zariadenia technické-riziká
  zborník (príspevkov)
  (9) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 8. Výrobek a jeho úspěch na trhu
  Tomek Gustav  Vávrová Věra
  1. vyd.
  Praha : Grada, 2001 . - 352 s
  ISBN 80-247-0053-0
  výrobky manažment strategický manažment výrobný marketing
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 9. Riadenie výroby
  Rašner Jaroslav 
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 . - 134 s
  ISBN 80-228-0917-9
  výroba-riadenie manažment výrobný
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  kniha

  kniha

 10. The Six Sigma Way : How GE, Motorola, and Other Top Companies Are Honing Their Performance
  Pande Peter S.  Neuman Robert P. Cavanagh Roland R.
  New York : McGraw-Hill, 2000 . - 422 s
  ISBN 0-07-135806-4
  Kvalita-kontrola-metódy štatistické manažment výrobný
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha