Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment ľudského potenciálu v podniku : Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedckej konferencie. Žilina, 16.-17. mája 2007
  Žilina : Žilinská univerzita, 2007 . - 226 s
  ISBN 978-80-8070-672-2
  manažment personálny personalistika
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 2. Manažment ľudského potenciálu v podniku : Zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie
  Medzinárodná vedecká konferencia (2. : 16.-17.3.2005 : Žilina)
  Žilina : EDIS, 2005 . - 360 s
  ISBN 80-8070-360-4
  manažment personálny personalistika
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  kniha

  kniha

 3. Trh práce a manažment ľudských zdrojov : Seminárne cvičenia
  Antalová Mária 
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2005 . - 176 s
  ISBN 80-225-1954-5
  trh práce kapitál ľudský personalistika manažment personálny motivácia pracovná
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 4. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku Illichmann Slovakia, s.r.o. Žarnovica : Bakalárska práca
  Lukyová Zuzana  Rapantová Miriam (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment personálny
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Manažérstvo ľudských zdrojov pri zavádzaní novej prevádzky : Diplomová práca
  Szczygielová Andrea  Šefčík Miroslav (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2004
  MTF ; . - 73 s príl
  inžinierstvo kvality produkcie manažment personálny
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Manažment ľudského potenciálu v podniku : Zborník
  Medzinárodná vedecká konferencia (18.-19.máj 2004 : Zvolen)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004 . - 356 s
  ISBN 80-228-1330-3
  manažment personálny personalistika
  zborník
  (5) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 7. Návrh možnosti zlepšenia pracovnej flexibility vo výrobnom podniku PUNCH Products Trnava, spol. s.r.o. : Bakalárska práca
  Adamcová Jana  Halenárová Kristína ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004 . - 50 s príl., 1 CD
  manažment personálny ľudské zdroje priemyselné inžinierstvo a manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Získavanie a výber zametnancov v a.s. MAYTEX, Liptovský Mikuláš : Bakalárska práca
  Baranová Monika  Bestvinová Viera (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 50 s 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment personálny
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh zdokonalenia systému riadenia ľudských zdrojov vo firme Bohuš, s.r.o. Hronec : Diplomová práca
  Bohušová Drahomíra  Tittel Viktor (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 66 s príl (CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment personálny
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Sebeřízení : Praktický atlas managementu cílů, času a stresu
  Plamínek Jiří 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2004 . - 182 s
  ISBN 80-247-0671-7
  manažment personálny medziľudská komunikácia sebazdokonaľovanie ľudské zdroje
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha