Výsledky vyhľadávania

 1. Experimentálny učebný text: Povrchové úpravy kovov : Záverečná práca
  Vráblová Jana  Hambalík Alexander (uspor. zhorm.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 34 s
  experimentálne učebné texty povrchové akustické vlny inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Príspevok k analýze a syntéze niektorých špeciálnych meničov povrchových akustických vĺn : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 06.09.1994 / [aut.] řpaldonová,Darina, RNDr.; Škol. Neveselý,Miloslav
  Špaldonová Darina  Neveselý Miloslav (škol.)
  Košice : Techn.univ., Fak.elektrotechn.a inform, 1993 . - 113 s : príl + Autoref.1993, 21 s
  interdigitálne meniče IDM prúdové meniče povrchové akustické vlny
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Využitie povrchovej akustickej vlny na vyšetrovanie hlbokých prímesových hladín : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 06.09.1994 / [aut.] Pavlus,Ivan, RNDr.; Škol. Neveselý,Miloslav
  Pavlus Ivan  Neveselý Miloslav (škol.)
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1993 . - 57 s Autoref.1993, 24 s
  Teoretická elektrotechnika fyzika polovodičov MIS štruktúry tranzientná spektroskopia DLTS meracie metódy povrchové akustické vlny
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Príspevok k analýze a návrh filtra s povrchovými akustickými vlnami pre kompresiu lineárne frekvenčne modulovaného signálu : Kand.diz.práca : V.odb. 26-07-9 : Obh. 23.09.1987 / [aut.] Lepiš,Fedor, Ing.; Škol. Melicherčík,Ján;Škol. Neveselý,Miloslav
  Lepiš Fedor  Neveselý Miloslav (škol.) Melicherčík Ján (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 160 s Autoref.1986, 17 s
  rádiotechnika povrchové akustické vlny PAV interdigitálne meniče
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha