Výsledky vyhľadávania

 1. Model EFQM
  Brussels EFQM
  Česká společnost pro jakost [2019] . - 48 s.
  ISBN 978-90-5236-851-1
  manažment manažment kvality manažment podnikový
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 2. Management and Controling malé a střední firmy
  Havlíček Karel 
  1. vyd.
  Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2012 . - 212 s
  ISBN 978-80-7408-056-2
  manažment podnikový
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF2120
  Management and Controling malé a střední firmy

  kniha

 3. Uplatňovanie firemnej kultúry v manažérstve organizácií : Dizertačná práca
  Vaňová Jaromíra ; M4000  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 137 s príl., autoreferát
  firemná kultúra manažment podnikový riadenie ľudských zdrojov spokojnosť zamestnancov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Firemná kultúra a úloha manažérov pri jej formovaní
  Vaňová Jaromíra ; M4000  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Holková Andrea ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.169-173
  firemná kultúra manažment podnikový
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Návrh integrovaného marketingu trhovej medzery pre manažment malých a stredných priemyselných podnikov : Dizertačná práca
  Wagner Alfred P.  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2006
  MTF ; . - 166 s
  manažment podnikový
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Tvorba, resp. zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia priemyselných podnikov : Diplomová práca
  Mažárová Vladimíra  Šefčík Miroslav (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment podnikový
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Progresívne smery rozvoja organizačných štruktúr podniku : Bakalárska práca
  Kraváriková Veronika  Dobrotka Andrej (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 48 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment podnikový organizačné štruktúry
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Trendy v systémoch riadenia podnikov : Zborník príspevkov v elektronickej forme
  Medzinárodná vedecká konferencia (9. : 26.-27.10.2006 : Herľany)
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006 . - 1 CD-ROM
  ISBN 80-8073-660-X
  riadenie podnikov manažment podnikový
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. CO-MAT-TECH 2005 : Proceedings/ International Scientific Conference, 13th, Trnava, Slovak Republic ,20-21 October 2005
  Rešetová Kvetoslava (zost.) ; M9300  Ďuriš Rastislav (zost.) ; M2000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 1 CD
  ISBN 80-227-2286-3
  technológie materiálové inžinierstvo manažment podnikový
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (138) - článok
  kniha

  kniha

 10. Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii
  Vodáček Leo  Vodáčková Oľga
  1. vyd
  Praha : Management Press, 2004 . - 192 s
  ISBN 80-7261-099-6
  podniky malé podniky stredné manažment podnikový konkurencia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  MTF4100
  Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii

  kniha