Výsledky vyhľadávania

 1. Diaľkovo/manuálne ovládaný multifunkčný kĺbový spoj : úžitkový vzor č. 8438 , zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 74-2018 / aut. Ľubomír Šooš, Erika Zemková, Marcela Pokusová, Vojtech Ferencz, Marek Šooš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Zemková Erika ; 038341 Pokusová Marcela ; 020070 Ferencz Vojtech Šooš Marek
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 . - 13 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 2. Viacúčelové modulárne zariadenie na spracovanie odpadov z kovových skeletov, najmä automobilových karosérií : úžitkový vzor č. 7404 / aut. Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Vojtech Ferencz, Iveta Onderová, Marek Štefanka
  Šooš Ľubomír ; 020070  Ondruška Juraj ; 020070 Ferencz Vojtech Onderová Iveta ; 020070 Štefanka Marek ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 11 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha