Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh vhodného agregátu na stlačený vzduch do prevzdušňovacej nádrže čistiarne odpadových vôd
  Foltin Martin ; 020010  Chmelko Vladimír (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104304
  bakalárska práca
  kniha

  kniha