Výsledky vyhľadávania

 1. Modern problems of water purification in the regions of the Russian Federation on the example of the Tambov region
  Portnov Maksim  Tarabrina Ekaterina Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 109-116
  plumbing reservoir the method of pulling water purification water supply system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Effect of air pollution on rainwater quality
  Marko Ivana ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 86-93
  air pollution climate changes rainwater runoff urban area quality of rainwater
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Impact of urbanization on the sewer network catchments: pluvial floods
  Wittmanová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Šutúš Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 153-160
  extreme precipitation pluvial floods sewer network urbanization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Možnosti využitia povrchového odtoku z pohľadu jeho kvality a kvantity
  Marko Ivana ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Belica Peter
  Městské vody 2021 = Urban water 2021 : . USB kľúč, s. 171-177
  dažďové vody povrchový odtok kvantita a kvalita
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie jednotnej kanalizácie pomocou dynamického modelovania
  Wittmanová Réka ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Městské vody 2021 = Urban water 2021 : . USB kľúč, s. 162-170
  jednotná stoková sieť dynamické modelovanie posúdenie stokovej siete
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza funkčnosti jednotnej stokovej siete počas extrémnych zrážkových udalostí
  Wittmanová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . USB kľúč, s. 34
  stoková sieť dynamické modelovanie extrémne zrážky
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Vplyv spätého vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd analyzovaný pomocou CFD simulácie
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . USB kľúč, s. 35
  CFD odľahčovacia komora odpadové vody
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Vplyv typu a charakteristík spevnených plôch v urbanizovanom prostredí na kvalitu a kvantitu povrchového odtoku
  Marko Ivana ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . USB kľúč, s. 36
  povrchový odtok kvalita a kvantita spevnené plochy
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Dynamic Modeling of Stormwater Flow in the Sewer Network using MIKE URBAN
  Wittmanová Réka ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Raczková Andrea ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Abstract book for the 17th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . online, [1] s., paper no. 69
  sewer network mathematical model hydraulic capacity
  https://phdsymp.mik.pte.hu/Attachment/get/portal_article_attachment/312/symp21-211025001554.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. CFD Simulations of the Sewer Network
  Šutúš Marek ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Abstract book for the 17th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . online, [1] s., paper no. 71
  CFD sewer network overflow
  https://phdsymp.mik.pte.hu/Attachment/get/portal_article_attachment/312/symp21-211025001554.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok