Výsledky vyhľadávania

 1. Musipher: Hiding information in music composition / aut. Peter Špaček, Pavol Sobota
  Špaček Peter ; 035000  Sobota Pavol
  CECC 2020 : . S. 46-47
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. A new type of signature scheme derived from a MRHS representation of a symmetric cipher / aut. Pavol Zajac, Peter Špaček
  Zajac Pavol ; 035000  Špaček Peter ; 035000
  Infocommunications journal . Vol. 11, No. 4 (2019), s. 23-30
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Preventing potential backdoors in bike algorithm / aut. Pavol Zajac, Peter Špaček
  Zajac Pavol ; 035000  Špaček Peter ; 035000
  Tatra Mountains Mathematical Publications : . Vol. 73, (2019), s. 179-193
  code-based cryptography BIKE MDPC backdoor kleptography 94A60 68P25
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Using TEE and RV in PQ-TLS communication / aut. Peter Špaček, Christian Colombo, Mark Vella
  Špaček Peter ; 035000  Colombo Christian Vella Mark
  CSAW ’19 : . S. 14
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Quantum resistant handshake: code-based KEM candidates / aut. Peter Špaček
  Špaček Peter ; 035000 
  Central European Conference on Cryptology 2019 : . S. 37-38
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Linear and differential properties of S-boxes with respect to modular addition / aut. Matúš Jókay, Peter Špaček, Pavol Zajac
  Jókay Matúš ; 035000  Špaček Peter ; 035000 Zajac Pavol ; 035000
  BFA 2019 : . S. 13
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 7. MQ schemes in NIST PostQuantum competition / aut. Peter Špaček, Pavol Zajac
  Špaček Peter ; 035000  Zajac Pavol ; 035000
  ELITECH´18 : . CD-ROM, [4] p.
  post-quantum cryptography multivariate NIST
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. OpenSSL engine for McEliece cipher / aut. Peter Špaček
  Špaček Peter ; 035000 
  Mikulášská kryptobesídka 2017 : . S. 59-60
  McEliece engine OpenSSL TLS implementation
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok