Výsledky vyhľadávania

 1. HITEMAL-an outer sheath material for MgB2 superconductor wires: The effect of annealing at 595–655 °C on the microstructure and properties / aut. Martin Balog, Alica Rosová, Bronislava Szundiová, Ľubomír Orovčík, Peter Krížik, Peter Švec, Miloslav Kulich, Ľubomír Kopera, Pavol Kováč, Imrich Husek, Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim
  Balog Martin  Rosová Alica Szundiová Bronislava Orovčík Ľubomír Krížik Peter Švec Peter Jr. Kulich Miloslav Kopera Ľubomír Kováč Pavol Husek Imrich Hassan Ibrahim Ahmed Mohamed ; 0600
  NEW SZP GEN: MATERIALS & DESIGN . Vol. 157, (2018), s. 12-23
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049921038&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=HITEMAL&st2=&sid=c2731c7854ae8062e9e64bfe7bca9047&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28HITEMAL%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=21&SID=D5K4sRujtr7Cealc7aU&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Electrical and detection properties of bulk semi-insulating GaAs detectors / aut. Bronislava Szundiová, Bohumír Zaťko, Pavol Boháček, Mária Sekáčová, Vladimír Nečas
  Szundiová Bronislava  Zaťko Bohumír Boháček Pavol Sekáčová Mária Nečas Vladimír ; 036000
  APCOM 2016 : . S. 275-278
  http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/apcom16/proceedings/pdf/275_szundiova.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok