Výsledky vyhľadávania

 1. Verejná knižnica
  Baňas Dominik ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117420
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Tenisová hala
  Poštrk Filip ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110243
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Kostol s pastoračným centrom
  Belej Matej ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117390
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Múzeum
  Baláži Peter ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109385
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Knižnica
  Balušík Peter ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109369
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Parkovací dom
  Gabriel Martin ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111555
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Futbalový štadión
  Adamec Ľubomír ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109368
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Plaváreň
  Čurpek Jakub ; 010180  Oláh Jozef (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109440
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. 9.Kostol

  Kostol
  Binek Kamil ; V  Oláh Jozef (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design sakrálna stavba vegetačná strecha loď
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100462
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Knižnica
  Brix Marko ; V  Oláh Jozef (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design zelená strecha knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100532
  diplomová práca
  kniha

  kniha