Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza odpadového hospodárstva obce
  Mikulášová Veronika ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117322
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Environmentálne posúdenie vplyvu zelených striech na urbanizované územie
  Raková Klaudia ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140215
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh riešenia stanovišťa zberných nádob v urbanizovanom území
  Kabátová Lenka ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117337
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza zberného dvora Šamorín
  Rózsa Gergely ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128852
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Odpady, ich spracovanie a vplyv na životné prostredie
  Erneková Alexandra ; 010280  Galbová Kristína (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100025
  bakalárska práca
  kniha

  kniha