Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a hydrodynamické posúdenie objektu na stokovej sieti pomocou matematických modelov
  Šutúš Marek ; 010280  Lukáčová Kristína ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144695
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Zlaté Moravce
  Kukučková Katarína ; 010280  Lukáčová Kristína ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144640
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie kanalizačného zberača v meste Trnava
  Slabý Jakub ; 010280  Lukáčová Kristína ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152036
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Smart city - efektívne odpadové hospodárstvo
  Rózsa Gergely ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137666
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh zberného dvora pre mestskú časť Bratislava - Dúbravka
  Slneková Lucia ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136895
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Optimálny systém riešenia nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom
  Bolešová Monika ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136499
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Analysis of the management with sludge from the wastewater treatment plant.
  Uváčková Michaela ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117577
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh efektívneho hospodárenia s odpadom v meste Štúrovo
  Góra Pavol ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125170
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
  Hanzlíková Simona ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116674
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Posúdenie hydraulickej kapacity časti stokovej siete verejnej kanalizácie mesta Svidník
  Pulen Peter ; V  Galbová Kristína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering sewer system assessment hydraulic capacity posúdenie hydraulická kapacita stoková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100552
  diplomová práca
  kniha

  kniha