Výsledky vyhľadávania

 1. Manažérstvo životnosti chladiacich veží s prirodzeným ťahom
  Bilčík Juraj ; V110  Priechodský Vladimír ; V111 Závodný Jan
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.10, č.5 (2010), s.8-11
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok