Výsledky vyhľadávania

 1. Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume usporiadania alkylamóniových katiónov interkalovaných v montmorillonitoch
  Slaný Michal ; 042120  Madejová Jana (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 26.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.19. anorganická technológia a materiály ; Študijný program : D-ATEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119951
  dizertačná práca
  kniha

  kniha