Výsledky vyhľadávania

 1. Mechanizmus lisovania biomasy s ohľadom na geometriu lisovacej komory / aut. Miloš Matúš, Monika Kováčová ; rec. Jozef Jandačka, Andrej Czán, Marek Baláš
  Matúš Miloš ; 020070  Kováčová Monika ; 020080 Jandačka Jozef (rec.) Czán Andrej (rec.) Baláš Marek (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava DolisGOEN 2018 . - 170 s.
  ISBN 978-80-973221-0-6
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 2. Rozrušovanie pevných materiálov pomocou kavitácie / Marek Mlkvik, Róbert Olšiak, Branislav Knížat
  Mlkvik Marek ; J0040  Olšiak Róbert ; 020170 Knížat Branislav ; 020170 Jandačka Jozef (rec.) Kozubková Milada (rec.) Gančo Martin ; 020170 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Nakladateľstvo STU 2015 . - 99 s. 62 obr.
  ISBN 978-80-227-4323-5
  kavitačné modely Kavitácia cavitation
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  Rozrušovanie pevných materiálov pomocou kavitácie

  kniha

 3. Optimalizácia zdrojov tepla v tepelných sústavách / aut. František Urban, Peter Fodor ; Mária Čarnogurská, Jozef Jandačka, Július Jankovský
  Urban František ; 020260  Fodor Peter ; 020260 Čarnogurská Mária (rec.) Jandačka Jozef (rec.) Jankovský Július (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava VERT 2015 . - 127 s., 70 obr., 40 tab.
  ISBN 978-80-970957-8-9
  tepelné systémy zdroje tepla
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84974578320&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=comparison+of+linear+and+nonlinear+optimization+methods&st2=muskat+p&sid=2586270FED1F9614D2C5DD3F7A08E36E.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw%3a10&sot=b&sdt=b&sl=98&s=%28TITLE-ABS-KEY%28comparison+of+linear+and+nonlinear+optimization+methods%29+AND+AUTHOR-NAME%28muskat+p%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Proces lisovania drevného odpadu
  Križan Peter ; J0070  Šebo Dušan (rec.) Demeč Peter (rec.) Jandačka Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 197 s., 116 obr., 35 tab
  ISBN 978-80-227-4251-1
  biomasa zhutňovanie densification
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0200
  Proces lisovania drevného odpadu

  kniha

 5. Drevné pelety a aditíva
  Jandačka Jozef  Nosek Radovan Papučík Štefan Holubčík Michal Židek L. Harant R. Lenhart P.
  Žilina : Juraj Štefuň - GEORG, 2011
  ISBN 978-80-89401-23-9
  monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha