Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza a návrh systémov teplovzušného vetrania a odvlhčovania krytých plavární, Analyze and design of hot air ventilation and dehumidification systems in covered swimming pools
  Turza Róbert ; 010290  Füri Belo ; 010290 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.08.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92048
  dizertačná práca
  kniha

  kniha