Výsledky vyhľadávania

 1. Senné - analysis of planed measures on the surface water regime
  Čubanová Lea ; V170  Kamenský Jozef
  People, buildings and environment 2009 : . s.63-66
  hladinový režim measurement meranie Senné Senné surface water regime
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosť opätovného zamokrenia častí Senianskej depresie
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Čubanová Lea ; V170 Kamenský Jozef Gomboš Tomáš
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.10, č. 2 (2009), s.231-244
  groundwater flow simulation HEC-RAS HEC-RAS modelovanie hladiny v korytách mokrade open channel modeling simulácia prúdenia podzemných vôd TRIWACO TRIWACO
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Hydroekologický návrh tvorby mokradí v oblasti VSN
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Čubanová Lea ; V170 Kamenský Jozef Gomboš Tomáš
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.606-616
  tvorba mokradí wetland creation
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Sprietočnenie Tice. Hydraulika povrchových vôd.
  Hašková Lea ; V170  Kamenský Jozef
  Lidé, stavby a příroda 2008 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Sprietočnenie a revitalizácia Tice
  Kamenský Jozef  Hašková Lea ; V170
  Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva,posúdenie možností jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží.Projekt Interreg III A : . s.16-29
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Návrh revitalizácie toku Tice
  Hašková Lea ; V170  Kamenský Jozef
  Sympózium hydrotechnikov : . s.89-103
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hydrologic and hydraulic evaluation of the water level and discharge regime of the Latorica River
  Kamenský Jozef  Hašková Lea ; V170
  Methodology development for integrated river basin planning : . s.46-49
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Simulácie hladinového režimu zemplínskej vodnej cesty pre rôzne varianty splavenia
  Hašková Lea ; V170  Kamenský Jozef
  Sympózium hydrotechnikov : . s.104-115
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Hydraulické riešenie sprietočnenia Tice
  Hašková Lea ; V170  Kamenský Jozef
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VII.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 17.slovensko-česko-poľský seminár : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - výskumná správa
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Určenie hladinového režimu pre účely Zemplínskej vodnej cesty
  Hašková Lea ; V170  Kamenský Jozef
  Zemplínska vodná cesta - Projekt Interreg IIIa : . s.17-27
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok