Výsledky vyhľadávania

 1. Geodetický monitoring neotektonickej stability v lokalite pripravovanej prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ.
  Vázal Vladimír  Ondrášik Rudolf Korčák Peter ; V130
  Slovenský geodet a kartograf . Roč. 9, č. 3 (2004), s.23-31
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok