Výsledky vyhľadávania

 1. Electromagnetic method for control the solidification of Al 99,99 / aut. Marcela Pokusová, Alena Brusilová, Marta Murgašová, Igor Berta, Marián Murgaš
  Pokusová Marcela ; 020070  Brusilová Alena ; 020050 Murgašová Marta ; 020060 Berta Igor ; 020050 Murgaš Marián
  73rd World foundry congress "Creative Foundry" : . S. 299-300
  aluminium tuhnutie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Using electromagnetic levitation for continuous casting of thin aluminium alloy strip / aut. Marcela Pokusová, Marián Murgaš
  Pokusová Marcela ; J0070  Murgaš Marián
  ISIJ International . Vol. 55, no. 8 (2015), s. 1669-1676
  tvarovanie elektromagnetické elektromagnetická levitácia electromagnetic shaping levitation
  http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=CCC&SID=X2UzIODJ5FZ18jF4HAm&search_mode=GeneralSearch&prID=ada42139-e2c2-487f-96be-7f90e0aa2e7e
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Optimization of chemical composition of ductile iron
  Pokusová Marcela ; J0070  Murgaš Marián
  Ductile Cast Iron : . s.276-282
  tvárna liatina formovacie zmesi ductile cast iron
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu materiálu na báze Al
  Pokusová Marcela ; J0070  Tehlár Pavol Murgaš Marián Berta Igor ; J280
  Hutnické listy . Roč. 64, č. 1 (2011), s.19-26
  kontinuálne liatie kryštalizátor continuous casting
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 5. Úprava technologických vlastností CT zmesí prísadou metylsilanolátu sodného
  Murgaš Marián  Pokusová Marcela ; J0070
  Formovací materiály : . s.207-210
  formovacie zmesi vodné sklo mould mixtures water glass
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok