Výsledky vyhľadávania

 1. Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch - Hypotetické rekonštrukcie vývojových fáz
  Botek Andrej ; A3130  Gregorová Jana ; A2120 Palgutová Katarína ; A2120
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011 : . s.56-64
  architektúra Kostol sv. Margity v Kopčanoch Kopčany hypotetické rekonštrukcie vývojové fázy pôdorysné varianty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Príprava projektovej dokumentácie pre komplexnú obnovu mestského opevnenia v Modre
  Gregorová Jana ; A2120  Foltinová Erika ; A2120 Palgutová Katarína ; A2120 Petrášová Silvia ; A2120
  Obnova kultúrneho dedičstva. : . s.22-30
  mestské opevnenie obnova Modra
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Môže architekt zastaviť čas?!
  Palgutová Katarína ; A2120  Petrášová Silvia ; A2120
  Projekt . Roč.53, č.3 (2011), s.61-64
  architektúra hrady Česká republika obnova architektonického dedičstva
  článok z periodika
  článok

  článok

 4. Zahraničná medzifakultná výučba doktorandov v oblasti obnovy architektonického dedičstva
  Palgutová Katarína ; A2120  Petrášová Silvia Gregorová Jana ; A2120
  Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR . č.44 (2011), s.36-37
  obnova architektonického dedičstva zahraničná výučba
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Analytická metóda prezentácie pamiatok
  Palgutová Katarína ; A2120 
  Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium-workshop studentů doktorského studia 16-17.6.2011, Praha : . s.59-62
  architektonická tvorba prezentácie pamiatoko
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Dokumentácia súčasného stavu oporného múru pri Kaplnke Svätých schodov a analýza problémov
  Palgutová Katarína ; A2120  Vachová Barbora ; A3130 Jakubišin Peter Mészáros Marcel
  Kameň pri obnove pamiatok.Stone in bulit heritage conservation : . s.19-27
  oporný múr
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Dokumentácia priebehu remeselnej rekonštrukcie kamenného oporného múru
  Palgutová Katarína ; A2120  Vachová Barbora ; A3130
  Kameň pri obnove pamiatok.Stone in bulit heritage conservation : . s.28
  oporný múr
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok