Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 15  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stu105570 avs^"
 1. Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania : záverečná výskumná správa / aut. Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Peter Križan, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Juraj Beniak, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2018 . - [23] s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Možnosti zhodnocovania problémových odpadov najmä z automobilového priemyslu a spracovania starých vozidiel : záverečná správa z riešenia projektu "Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu" P 1326/16/10 / aut. Ľubomír Šooš, Miroslav Badida, Pavol Ochotnický, Tomáš Havlík, Jozef Víglaský, Marcela Pokusová, Miloš Matúš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Badida Miroslav Ochotnický Pavol Havlík Tomáš Víglaský Jozef Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 213 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Experimentálny výskum dekompozície lepených skiel / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Viliam Čačko, Juraj Ondruška, Jozef Bábics ; rec. Ľubor Pavlík, Peter Širica
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Pavlík Ľubor (rec.) Širica Peter (rec.)
  1. vyd. STU Strojnícka fakulta 2016 . - 36 s.
  vrstvené sklo laminated glass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Mechanická a chemicko-termická úprava v procese spracovávania odpadového viacvrstvového skla nespracovateľného bežnými technológiami : P11701/2015 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Milan Rafaj, Peter Biath, Juraj Ondruška, Jozef Bábics ; rec. Martin Múdry, Peter Širica
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Rafaj Milan ; 020070 Biath Peter ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Múdry Martin (rec.) Širica Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 47 s.
  vrstvenné sklo spracovanie laminated glass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Nové technológie v procese spracovania odpadového skla / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Jozef Bábics ; rec. Martin Múdry, Milan Novotný
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Múdry Martin (rec.) Novotný Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 47 s.
  vrstvené sklo laminated glass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Expertná analýza možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami P 11701/2015 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Milan Rafaj, Peter Biath, Juraj Ondruška ; rec. Martin Múdry, Milan Lauko
  Šooš Ľubomír ; 020240  Pokusová Marcela ; J0070 Matúš Miloš ; J240 Rafaj Milan ; J0070 Biath Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Múdry Martin (rec.) Lauko Milan (rec.)
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 38 s.
  vrstvenné sklo
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Zhodnotenie papierenských kalov do nových produktov. II etapa : / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Peter Križan, Miloš Matúš, Peter Biath, Jozef Bábics ; rec. Peter Širica, Jozef Jandačka
  Šooš Ľubomír ; J240  Pokusová Marcela ; J0070 Križan Peter ; J240 Matúš Miloš ; J0070 Biath Peter ; J0070 Bábics Jozef ; 020070 Širica Peter (rec.) Jandačka Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 60 s.
  environmentálna výchova environmental education
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Expertná analýza zhodnotenia papierenských kalov / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Peter Križan, František Urban, Miloš Matúš ; rec. Peter Širica, Jozef Jandačka
  Šooš Ľubomír ; 020240  Pokusová Marcela ; J0070 Križan Peter ; 020240 Urban František ; 020260 Matúš Miloš ; J240 Širica Peter (rec.) Jandačka Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 84 s.
  environmentálna výchova environmental education legislatíva
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel : zaverečná správa
  Šooš Ľubomír ; J0070  Ondruška Juraj ; J0070 Matúš Miloš ; J0070 Pokusová Marcela ; J0070 Prikkel Karol ; J0040 Gondár Ernest ; J280 Szkok Ján ; J
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014 . - 257 s prílohy
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel : etapová správa projektu (II. etapa)
  Šooš Ľubomír ; J0070  Matúš Miloš ; J0070 Gondár Ernest ; J280 Pokusová Marcela ; J0070 Prikkel Karol ; J0040 Ondruška Juraj ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013 . - 47 s prílohy
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha