Výsledky vyhľadávania

 1. Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu
  Filjač Miloš ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 07.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150534
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku
  Sprušanský Marek ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 08.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152367
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
  Kuppusamy Harish ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147762
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
  Balakrishnan Gowtham ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147516
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Analýza oteruvzdornosti chrómovej liatiny určenej na výrobu nástrojov na spracovanie biomasy
  Petrík Blažej ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138270
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Vplyv zmeny technológie výroby na konštrukčné riešenie nástroja na lisovanie biomasy
  Piatrov Michal ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138266
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Aplikácia postupov Rapid Prototyping & Tooling v etape vývoja liatych nástrojov
  Chlebo Michal ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133522
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Využitie metód manažérstva kvality pri hodnotení procesu merania vybraných parametrov
  Filipek Patrik ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.53. meranie ; Študijný program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133585
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Medzilaboratórne porovnávacie merania plynných znečisťujúcich látok ako nástroj validácie meracích metód
  Slezák Michal ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.53. meranie ; Študijný program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133586
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
  Choboda Marek ; 020070  Pokusová Marcela (škol.)
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.11.2014 ; Študijný program : 649

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121568
  diplomová práca
  kniha

  kniha