Výsledky vyhľadávania

 1. Die Architektenausbildung in der Slowakei von 1945 bis 2001 / aut. Robert Špaček, Jarmila Bencová, Marian Zervan
  Špaček Robert ; 052120  Bencová Jarmila ; 053130 Zervan Marian
  Entwerfen II. Architektenausbildung in Europa seit Mitte des 20. Jahrhunderts bis zum Bologna-Prozess : . S. 409-418
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Nové usporiadania digitálnej architektúry / recenzia / aut. Marian Zervan
  Zervan Marian 
  Arch . Roč.15, č.7-8 (2010), s. 60
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Paralelný modernizmus, východná moderna a príbuzné názvy.
  Zervan Marian 
  60 rokov VŠVU . s.65-74
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 4. Trnava v časoch humanizmu a renesancie: druhé Atény a malý Rím
  Bencová Jarmila ; A3130  Zervan Marian
  Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom : . s.133-141
  kapitola(článok) z dokumentu
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Stavaním proti stavaniu. Recenzia na čl.Stavaním proti stavaniu - AutorJozef Spáčil
  Zervan Marian 
  ALFA . roč.12, č.3-4 (2008), s.36
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. K metamorfózam vzniku a pôsobenia samostatného architektonického školstva na Slovensku
  Bencová Jarmila ; A3130  Zervan Marian
  ALFA . roč.ll, č.3/A (2007), s.5-11
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Eisenmanova pamätníková a sakrálna tvorba
  Zervan Marian 
  Životy a diela : . s.55-60
  Eisenman pamätník sakrálna tvorba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Architektúra
  Zervan Marian 
  Arch . roč.10, č.5 (2005), s.49-50
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - elektronické dokumenty
  článok

  článok

 9. Rückkehr zur Architektur. Gegenwartsarchitektur der Slowakei von 1989 bis 2003
  Zervan Marian 
  Architektur Slowakei : . s.159-199
  článok z periodika
  (2) - monografia
  (1) - obrazová publikácia
  článok

  článok

 10. Architektúra Slovenska v 20. storočí - Kritika
  Zervan Marian 
  Projekt . roč.45, č.2 (2003), s.60-61
  článok z periodika
  (1) - obrazová publikácia
  článok

  článok